Mời đóng góp các chuyên đề tham luận và giải pháp xây dựng Thành phố thông minh cho Hà Nội tại Hội nghị Thành phố thông minh Việt Nam - Châu Á 2023
Ngày 30/12/2022, Thành ủy Hà Nội đã ban hành Nghị quyết số 18-NQ/TU về Chuyển đổi số, xây dựng thành phố Hà Nội thông minh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 với các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm gồm: Nâng cao nhận thức về chuyển đổi số, xây dựng thành phố thông minh; Hoàn thiện cơ chế, chính sách; Tạo nền móng chuyển đổi số, xây dựng thành phố thông minh; Chuyển đổi số. 

Trong quá trình đô thị hoá hiện nay, Hà Nội đang phải đối mặt với một loạt thách thức: Quy hoạch đô thị, mật độ dân cư, giao thông, môi trường, quản lý dữ liệu tập trung và xử lý dữ liệu của các ngành...

Nhằm đồng hành với Hà Nội để thực hiện mục tiêu trên, giúp Hà Nội trở thành một trong những Đô thị hiện đại, văn minh, phát triển các hệ thống thông minh và tiện ích hơn cho người dân, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội, Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam và Ban tổ chức chương trình Hội nghị Thành phố thông minh Việt Nam - Châu Á 2023 (https://smartcitysummit.vn) kính mời các chuyên gia, các Tập đoàn, doanh nghiệp công nghệ và cộng đồng đóng góp các đề xuất về các giải pháp để giải bài toán quản lý đô thị, phát triển đô thị thông minh cho thành phố Hà Nội, các thành phố lớn và các địa phương khác.

Các Chủ đề gợi ý :

 1. Quy hoạch đô thị
 2. Dữ liệu lớn phục vụ phát triển đô thị
 3. Giải quyết các vấn đề môi trường trong phát triển đô thị thông minh
 4. Giao thông thông minh

UBND thành phố Hà Nội và Ban tổ chức Hội nghị sẽ lựa chọn các đề xuất, giải pháp phù hợp nhất và mời trình bày tham luận trực tiếp tại Hội nghị Thành phố thông minh Việt Nam - Châu Á 2023. Các giải pháp, đề xuất còn lại được Ban tổ chức tổng hợp vào tài liệu của Hội thảo để chia sẻ tới đại biểu tham dự hoặc sẽ được mời trình bày trực tiếp với các Sở, ngành liên quan sau Chương trình.

Thông tin về phát biểu tham luận và Hội nghị:

 • Mỗi bài phát biểu tham luận tại Hội thảo tối đa 15 phút.
 • Lịch trình:
  • 10/11/2023: Hạn cuối đóng đăng ký tham luận (chưa bao gồm nội dung chi tiết tham luận)
  • Trước 15/11/2023: Ban Tổ chức lựa chọn và phản hồi
  • 15-25/11: Gửi bài tham luận cho BTC
  • 29 - 30/11/2023: trình bày và tham dự sự kiện
 • Địa điểm tổ chức (dự kiến): Trung tâm Hội nghị Quốc gia, 57 Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội
 • Link đăng ký đề xuất: https://forms.gle/LMrB5ahgaNsdo1zB9

Vui lòng liên hệ đầu mối Ban tổ chức:
Ms. Vũ Phương Thảo, M: 0902 272 783 E: 
thaovp@vinasa.org.vn

Ms. Mai Kim Duyên, M: 0987683299 E: duyenmk@vinasa.org.vn

Xin trân trọng cảm ơn!

Tin mới
Thiết kế & tài trợ bởi VNPT