Lợi ích

  • Các doanh nghiệp Hội viên VINASA có cơ hội được sử dụng sản phẩm/ dịch vụ chất lượng tốt và đảm bảo với mức chi phí ưu đãi lớn.
  • Các doanh nghiệp Hội viên VINASA và các nhà cung cấp ngoài hội viên VINASA có cơ hội được giới thiệu, cung cấp sản phẩm, dịch vụ và tiếp cận với tập khách hàng lớn trên 500 công ty với khoảng 80.000 khách hàng tiềm năng và ổn định
  • VINASA Connect giúp gắn kết chặt chẽ các doanh nghiệp hội viên tới gần nhau hơn, góp phần tạo dựng một cộng đồng các doanh nghiệp CNTT bền chặt và giúp đỡ lẫn nhau cùng phát triển. 

Tin mới
Thiết kế & tài trợ bởi VNPT