TCBC Khai mạc Diễn đàn cấp cao Chuyển đổi số Việt Nam - Châu Á 2023
[Hà Nội, 24/05/2023] Hôm nay, Diễn đàn Cấp cao Chuyển đổi số Việt Nam - Châu Á 2023 (Vietnam - Asia DX Summit 2023) chính thức được khai mạc với chủ đề: “Khai thác dữ liệu số và kết nối thông minh để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế”. Chương trình do Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam (VINASA) tổ chức dưới sự bảo trợ của Bộ Thông tin và Truyền thông. Diễn đàn diễn ra trong 2 ngày 24 - 25/5/2023, với 06 phiên hội nghị chuyên đề, triển lãm nền tảng giải pháp số, và hoạt động kết nối giao thương. Diễn đàn có sự tham dự của hơn 2.000 lượt đại biểu trong nước và quốc tế tham dự các các nội dung của Diễn đàn. Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà trực tiếp tham dự khai mạc và chỉ đạo Diễn đàn.
 • Khai thác dữ liệu số và kết nối thông minh “mỏ vàng” thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

 • Hợp tác công tư trong tạo lập và khai thác dữ liệu số

 • 2.000 lượt đại biểu tham dự trực tiếp

 • 06 phiên Hội thảo Chuyên đề về Chuyển đổi số trong các lĩnh vực với hơn 60 diễn giả

[Hà Nội, 24/05/2023] Hôm nay, Diễn đàn Cấp cao Chuyển đổi số Việt Nam - Châu Á 2023 (Vietnam - Asia DX Summit 2023) chính thức được khai mạc với chủ đề: “Khai thác dữ liệu số và kết nối thông minh để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế”. Chương trình do Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam (VINASA) tổ chức dưới sự bảo trợ của Bộ Thông tin và Truyền thông. Diễn đàn diễn ra trong 2 ngày 24 - 25/5/2023, với 06 phiên hội nghị chuyên đề, triển lãm nền tảng giải pháp số, và hoạt động kết nối giao thương. Diễn đàn có sự tham dự của hơn 2.000 lượt đại biểu trong nước và quốc tế tham dự các các nội dung của Diễn đàn. Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà trực tiếp tham dự khai mạc và chỉ đạo Diễn đàn. 

Từ năm 2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 749/QĐ-TTg phê duyệt “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”, Việt Nam đã có 3 năm chuẩn bị, nỗ lực, thử nghiệm và tăng tốc quá trình chuyển đổi. Đến nay, Chuyển đổi số tại Việt Nam đang bước vào giai đoạn tạo ra những kết quả thực chất, những giá trị thiết thực cho phát triển kinh tế, xã hội. 

Năm 2023 được khẳng định là Năm Dữ liệu số quốc gia, là năm phát triển, kết nối, khai thác dữ liệu để tạo ra giá trị mới. Thủ tướng Chính phủ - Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về Chuyển đổi số - đã ban hành kế hoạch hành động trọng tâm cho Năm Dữ liệu số. Bộ Thông tin và Truyền thông cũng đã phê duyệt kế hoạch triển khai “Năm dữ liệu số quốc gia”, với các hoạt động nhằm thúc đẩy quản trị dữ liệu trên môi trường số. Theo đó, tập trung vào các mục tiêu lớn như sau:

 •  100% bộ, ngành, địa phương ban hành danh mục cơ sở dữ liệu thuộc phạm vi quản lý và kế hoạch, lộ trình cụ thể để xây dựng, triển khai các cơ sở dữ liệu trong danh mục.
 •  Trên 50% bộ, ngành, địa phương ban hành kế hoạch triển khai nền tảng phân tích, xử lý dữ liệu tổng hợp cấp bộ, cấp tỉnh, có ứng dụng trí tuệ nhân tạo để tối ưu hóa hoạt động.
 •  100% bộ, ngành, địa phương cung cấp dịch vụ chia sẻ dữ liệu trên nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu (NDXP/LGSP).

 

Lãnh đạo đã cấp đang có sự đồng thuận và quyết tâm rất lớn cho xây dựng dữ liệu số quốc gia. Hưởng ứng sự chỉ đạo và quyết tâm mạnh mẽ của các cấp lãnh đạo, VINASA và cộng đồng doanh nghiệp công nghệ số tổ chức Vietnam – ASIA DX Summit 2023 với chủ đề: Khai thác dữ liệu số và kết nối thông minh để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. 

Khai thác dữ liệu số và kết nối thông minh “mỏ vàng” thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

Theo Bộ Thông tin và Truyền thông, nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia (NDXP) được xây dựng, từng bước kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các bộ, ngành, địa phương. Đến nay, nền tảng NDXP đã kết nối với hệ thống của 90 cơ quan, đơn vị; trong đó có 85 LGSP của bộ, ngành, địa phương; 10 cơ sở dữ liệu và 08 hệ thống thông tin có quy mô, phạm vi từ trung ương đến địa phương. Tổng số giao dịch thực hiện thông qua NDXP trong năm 2022 là 876 triệu giao dịch tăng 4,86 lần so với năm 2021. Trung bình 1 ngày có 2,4 triệu giao dịch. 

Như các chuyên gia đã chia sẻ, muốn tạo lập được dữ liệu số thì phải có hạ tầng số, nền tảng số và hệ thống các dịch vụ số được kết nối, chia sẻ và liên thông với nhau. Qua đó, hình thành cơ sở dữ liệu quốc gia, bước đầu tạo nên bức tranh tổng thể về các địa phương, các vùng, các Bộ, Ban, Ngành. 

Cùng với việc tạo lập dữ liệu, muốn khai thác dữ liệu số hiệu quả, tạo ra những giá trị mới, tạo đột phá trong phát triển kinh tế số - xã hội số, phải có những mô hình, kế hoạch hợp tác cụ thể để chia sẻ và cùng khai thác dữ liệu số. Đây chính là khâu cần đến sự tăng cường hợp tác giữa các bên. 

Đề cập đến chủ đề này tại Diễn đàn Vietnam - Asia DX Summit 2023, các chuyên gia cho rằng: để khai thác dữ liệu số hiệu quả, các chính quyền địa phương phải “cởi mở”, sáng tạo và linh hoạt hơn trong chính sách quản lý dữ liệu; cùng hợp tác, chia sẻ, sử dụng dữ liệu số một cách thông minh để nhanh chóng có những mô hình quản trị mới giải quyết bài toán của địa phương, tạo ra dịch vụ mới, mô hình kinh tế số mới cho địa phương. Từ đó, thúc đẩy liên kết vùng trong dữ liệu số. 

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà phát biểu tại Diễn đàn:Chuyển đổi số không thể một người làm được, Chuyển đổi số không thể một tổ chức làm được, chuyển đổi số không thể một nước, một chính phủ làm được. Mà chuyển đổi số, tất cả mọi người, mọi thành phần đều phải tham gia thì chúng ta mới có tài nguyên số. Tài nguyên số còn hơn cả một “mỏ vàng”, là một nguồn tài nguyên vô tận từ tư duy, sáng tạo và trí tuệ mà thế giới đã và đang tạo lập và khai thác. Đó là 1 nguồn tài nguyên mới, tài nguyên xanh, giúp chúng ta phục hồi tài nguyên tự nhiên, thúc đẩy kinh tế phát triển đột phá.”

Phó Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo: 

 • Việt Nam đang chuyển đổi mạnh mẽ từ CNTT sang công nghệ số. Toàn bộ nền kinh tế đang chuyển đổi mạnh mẽ với những thành tựu công nghệ mới đáng ghi nhận. Áp lực chuyển đổi số của Chính phủ là rất lớn. Chuyển đổi số quốc gia phải lấy phát triển Chính phủ số đóng vai trò dẫn dắt, kiến tạo phát triển, giải quyết các vấn đề lớn về phát triển kinh tế xã hội, thúc đẩy quản trị quốc gia; quản lý nhà nước, hiệu quả; tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong đầu tư, sản xuất và kinh doanh…, Chính phủ phải đặt vai trò dẫn dắt, đặt trách nhiệm là người lái còn tàu chuyển đổi số, có như vậy, kinh tế số, xã hội số sẽ cùng phát triển. Tuy nhiên, Khoa học công nghệ thay đổi liên tục, doanh nghiệp cũng vận động liên tục, các doanh nghiệp, các chuyên gia chuyển đổi số cần có trách nhiệm và chủ động tham vấn, xây dựng chính sách cùng Chính phủ.

 • Chuyển đổi số là câu chuyện toàn cầu. Cả thế giới đang có nhu cầu chuyển đổi số. Các doanh nghiệp công nghệ Việt Nam cần xác định tham gia chuyển đổi số là tham gia thị trường toàn cầu, là đi ra thế giới, giải quyết các bài toán lớn của quốc tế, và sau đó, mang những công nghệ, kinh nghiệm, nhưng kiến thức, và sự đoàn kết có được, giải các bài toán của Việt Nam, đưa ra những mô hình kinh tế mới hiệu quả cho nền kinh tế; kiến tạo những giá trị mới cho đất nước, cuộc sống hạnh phúc cho người dân. 

Ông Nguyễn Văn Khoa, Chủ tịch VINASA chia sẻ: “Để thúc đẩy tiến trình này, Việt Nam cần một chiến lược tổng thể dữ liệu số quốc gia. Chiến lược là phương pháp luận và kế hoạch tạo, kết nối và dùng dữ liệu để đạt mục tiêu thúc đẩy kinh tế xã hội với những sự chuẩn bị nhân lực, kiến trúc dữ liệu và mô hình quản trị dữ liệu. Đây sẽ là kim chỉ nam cho tạo lập và khai thác dữ liệu số mang lại những giá trị lớn cho kinh tế, tại Việt Nam.”

Hợp tác công tư trong tạo lập và khai thác dữ liệu số

Các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam có đủ nguồn lực, năng lực công nghệ, kinh nghiệm giải quyết các bài toán của quốc tế. Doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam đã phát triển mạnh mẽ bằng nội lực, làm chủ thiết kế, công nghệ lõi, và đang hợp tác chặt chẽ dần hình thành hệ sinh thái công nghệ số hoàn chỉnh cho các tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam. Tại hội nghị, đại diện các Tập đoàn công nghệ lớn Việt Nam như Viettel, VNPT, FPT, MISA, FSI đã chia sẻ những mô hình kết nối, hợp tác giữa doanh nghiệp và chính quyền trong tạo lập và khai thác dữ liệu số, đưa ra những dịch vụ số cung cấp cho người dân, doanh nghiệp. Các đại biểu quốc tế cũng chia sẻ những mô hình hợp tác hữu ích.

Ông Nguyễn Văn Khoa, Chủ tịch VINASA cho biết thêm: “Cộng đồng doanh nghiệp công nghệ số kỳ vọng và luôn sẵn sàng sát cánh cùng Chính phủ,  các địa phương, các Ban, Bộ, Ngành, các tổ chức để chung tay: 1. Tư vấn, góp ý xây dựng một hành lang pháp lý thông thoáng, chiến lược dữ liệu bài bản; 2. Tham gia xây dựng những hạ tầng dữ liệu số tiên tiến, hiện đại, hiệu quả; 3. Hỗ trợ kết nối và chia sẻ dữ liệu giữa các địa phương, các cơ quan, ban, ngành; 4. và quan trọng nhất là xây dựng mô hình và hợp tác khai thác dữ liệu nhằm tạo ra những dịch vụ mới phục vụ người dân, doanh nghiệp, tạo ra những giá trị mới cho nền kinh tế - xã hội.”

Bên cạnh những nội dung quan trọng trên, Diễn đàn Cấp cao Chuyển đổi số Việt Nam - Châu Á 2023, với hơn 60 diễn giả cũng tập trung bàn bàn thảo tại 06 phiên hội nghị bao gồm 01 phiên khai mạc và 05 phiên chuyên đề: 

 1. Hạ tầng dữ liệu số và bảo mật an toàn thông tin

 2. Chuyển đổi số tại Việt Nam - Châu Á và các cơ hội hợp tác

 3. Kết nối, chia sẻ dữ liệu phát triển Chính phủ/Chính quyền số

 4. Chuyển đổi số trong Tài chính - Ngân hàng

 5. Hợp tác Công nghệ thông tin Việt Nam - Châu Á

Sau khi kết thúc các phiên nghị sự, các chuyên gia và Ban Tổ chức sẽ tổng hợp các ý kiến chỉ đạo, các bài tham luận, các chia sẻ tại các phiên tọa đàm, trao đổi để thống nhất phát hành THÔNG ĐIỆP DIỄN ĐÀN. Thông điệp sẽ được chính thức công bố vào 11h45, ngày 25/5/2023.

Ngoài  các phiên hội nghị chính còn có các hoạt động bên lề như: Triển lãm Nền tảng giải pháp số và kết nối cung cầu chuyển đổi số (trực tiếp & trực tuyến). Các hoạt động của diễn đàn nhằm hướng đến mục đích: Chia sẻ tầm nhìn – Giới thiệu giải pháp – Kết nối cung cầu trong chuyển đổi số.

Ban Tổ chức kỳ vọng, Diễn đàn Chuyển đổi số Việt Nam – Châu Á năm nay thực sự đánh dấu bước ngoặt về tạo lập dữ liệu số trên toàn quốc, kết nối dữ liệu và khai thác nó một cách thông minh trong khuôn khổ pháp lý để xử lý các bài toán lớn, tạo ra cơ hội kinh doanh, phát triển nền kinh tế Việt Nam bền vững.

 • HIỆP HỘI PHẦN MỀM VÀ DỊCH VỤ CNTT VIỆT NAM - 


Mọi thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ: 

Ms. Song Hà, Mobile. (+84) 98 313 0775 | Email. songha@nss.vn

Tel. (024) 3577 2336 | Web. https://dxsummit.vn/

Tin mới
Thiết kế & tài trợ bởi VNPT