Chuỗi Hội thảo với thị trường Nhật
Địa điểm: Online
Mục đích của Chuỗi hội thảo này là báo cáo về thực trạng và xu hướng về CNTT trong thị trường Nhật Bản, ngoài ra sau mỗi webinar sẽ có 01 tuần kết nối kinh doanh giữa doanh nghiệp Việt Nam - Nhật Bản. 
Nhận đăng ký hàng tháng, chương trình tổ chức 02 tháng / lần / xuyên suốt cả năm
Tin mới
Thiết kế & tài trợ bởi VNPT