Đơn vị tài trợ Vietnam ICT Summit 2017

      TÀI TRỢ KIM CƯƠNG                             TÀI TRỢ VÀNG                  
                  
                         

TÀI TRỢ ĐỒNG

                                       


 ĐỒNG TÀI TRỢ

                        


TÀI TRỢ THẺ ĐEO                                    ĐƠN VỊ ỦNG HỘ