Tổng kết chương trình "Đồng hành cùng Đà Nẵng chống dịch Covid 19"
Với sự hỗ trợ vô cùng kịp thời và trân quý của các cá nhân, tổ chức, Văn phòng VINASA đã gửi ủng hộ tới các đơn vị tuyến đầu chống dịch Codid 19 trong Đà Nẵng như sau:

Hiện vật: ủng hộ 2000 mặt nạ chống bắn giọt tới Bệnh viện dã chiến Hòa Vang

Tiền mặt: chuyển khoản 71.500.000 VNĐ tới Mặt trận Tổ quốc Đà Nẵng
Văn phòng VINASA trân trọng báo cáo chi tiết các hiện vật/số tiền đã chuyển đi và một lần nữa xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới các anh, các chị, các bạn, các em, những người luôn ủng hộ, đồng hành, tin tưởng VINASA mỗi khi Văn phòng vận động kêu gọi các chương trình từ thiện.

- VINASA -

------------
TỔNG KẾT DANH SÁCH CÁ NHÂN, TỔ CHỨC THAM GIA ỦNG HỘ, HỖ TRỢ CHƯƠNG TRÌNH

A - TIỀN MẶT
1          Công ty Cổ phần Dịch vụ và Phát triển Công nghệ AHT: 10,000,000

2          Công ty Cổ Phần VTI: 10,000,000

3          Công ty TNHH Harvey Nash Việt Nam: 30,000,000

4          Công ty Cổ phần Phần mềm Việt Quốc tế (VSII): 13,000,000

5          Công Ty Cổ Phần Fujinet Systems: 10,000,000

6          Công  ty Cổ phần I3: 1,000,000

7          Công ty Cổ phần Đào tạo ứng dụng Aprotrain: 5,000,000  

9          Công ty Cổ phần Agilead Global: 5,000,000

10         Brandingvs Copywwriting team:  500,000

11         Công ty Cổ phần Giải pháp Ngọn Sóng Mới:         5,000,000

12         Chị Võ Ngọc Kim Nhung:           150,000

13         Chị Định Thị Thúy:        5,000,000

14         Chị Nguyễn Thu Giang:  1,000,000

15         Chị Vũ Phương Thảo:     500,000

16         Anh An Ngọc Thao:       500,000

17         Chị Hoàng Minh Thư      350,000

18         Chị Cao Ánh Hằng         300,000

B - HIỆN VẬT
1. Công ty Cổ phần thiết kế Bao bì PAB: 1000 măt nạ chống bắn giọt.

 

 

 

 

 

HIỆP HỘI PHẦN MỀM VÀ DỊCH VỤ CNTT VIỆT NAM

 

 

 

Tin mới
Thiết kế & tài trợ bởi VNPT