ĐƠN ĐĂNG KÝ GIA NHẬP 
HIỆP HỘI PHẦN MỀM VÀ DỊCH VỤ CNTT VIỆT NAM (VINASA)

Tên tiếng Việt *
Tên tiếng Anh
Tên viết tắt
Slogan (nếu có)
Người đứng đầu
Chức vụ
Mobile
Email *
Điện thoại công ty *
Homepage
Địa chỉ công ty *
Ngày thành lập
Vốn điều lệ
Sơ lược về lịch sử hình thành
Lĩnh vực hoạt động *
Sản phẩm chính
Thị trường chính
Số lượng nhân sự
Số lượng Lập trình viên
Mục tiêu phát triển đến năm 2020          
Giới thiệu doanh nghiệp

Xin đăng ký gia nhập Hiệp hội và cam kết tuân thủ đầy đủ và nghiêm túc Điều lệ và các Nghị quyết của Hiệp hội. Đại diện liên lạc với Hiệp hội và có đầy đủ thẩm quyền của Doanh nghiệp:

Ông/Bà *
Chức danh                                              
Địa chỉ
Tel
Mobile *
E-mail *

Mã kiểm tra:
Thiết kế & tài trợ bởi VNPT