HueWACO vinh dự đạt Giải thưởng Sao Khuê 2024
Vừa qua, “Nền tảng Quản trị và điều hành Doanh nghiệp 4.0 tại HueWACO” vinh dự nhận Giải thưởng Sao Khuê tại Lễ Vinh danh và Trao giải thưởng Sao Khuê 2024 do Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ CNTT (VINASA) tổ chức tại Hà Nội. 
Sao Khuê là giải thưởng thường niên vinh danh những sản phẩm, dịch vụ và giải pháp phần mềm, công nghệ thông tin tiêu biểu, xuất sắc nhất Việt Nam do Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ công nghệ thông tin Việt Nam (VINASA) tổ chức.

Trải qua 3 vòng sơ tuyển, thuyết trình và bình chọn, HueWACO xuất sắc được Hội đồng nhất trí trao Giải Sao Khuê 2024 với “Nền tảng Quản trị và điều hành Doanh nghiệp 4.0”. Nền tảng được xây dựng, vận hành trên cơ sở số hóa các quy trình, quy định, định mức kinh tế kỹ thuật trong quản lý, điều hành tại HueWACO; tích hợp đầy đủ các tính năng quản lý, điều hành, tác nghiệp; quản lý văn bản; giám sát, báo cáo kế hoạch SXKD; quản lý khách hàng, áp lực, mạng lưới cấp nước; xây dựng kho dữ liệu dùng chung, tích hợp dữ liệu của tất cả các phần mềm và các hệ thống IOTs. Qua đó, quản lý thông tin theo hướng tập trung, thống nhất, được liên thông và chia sẻ tối đa, đảm bảo sự kết nối giữa các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu liên quan khác.

Giải thưởng Sao Khuê lần này là động lực để HueWACO không ngừng đổi mới, sáng tạo, đẩy nhanh công tác chuyển đổi số, tích cực ứng dụng công nghệ số, giải pháp số vào tất cả các hoạt động sản xuất, kinh doanh, tiến đến vận hành trên nền tảng công nghệ số, đảm bảo cấp nước an toàn, bền vững cho người dân.

Theo HueWACO

Tin mới
Thiết kế & tài trợ bởi VNPT