Câu lạc bộ Xử lý Ngôn ngữ Tự nhiên VLSP – Mời tham gia Hội thảo khoa học VLSP 2021
Từ năm 2020, Câu lạc bộ VLSP (VLSP – Vietnamese Language and Speech Processing) đã chính thức thành lập như một chi hội của Hội Tin học Việt Nam và tiếp tục tổ chức chuỗi hội thảo quốc tế VLSP, vốn được khởi xướng từ năm 2012 với sự chủ trì của các nhóm nghiên cứu VLSP tại các trường viện ở Việt Nam. Các hoạt động của hội thảo bao gồm báo cáo khoa học, toạ đàm về phát triển cộng đồng VLSP, trình diễn sản phẩm VLSP và tổ chức các cuộc thi đánh giá hiệu quả của các công cụ xử lí tiếng Việt. 

Năm 2021, hội thảo VLSP 2021 đã được phát động với 09 cuộc thi đánh giá các công cụ xử lí văn bản và tiếng nói tiếng Việt:

1.      Phân tích cú pháp thành phần (Constituency Parsing): Công cụ phân tích tự động phân tích các thành phần ngữ pháp trong câu tiếng Việt.

2.      Nhận dạng thực thể (Named Entity Recognition): Công cụ xác định tự động các thực thể trong các tài liệu.  

3.      Dịch máy (Machine translation): Dịch tự động các bài viết cho các cặp ngôn ngữ Anh - Việt và Trung - Việt.

4.      Đọc hiểu tự động văn bản tiếng Việt (Vietnamese Machine Reading Comprehension): Tự động tìm đoạn văn bản trả lời một truy vấn tiếng Việt.

5.      Suy luận ngữ nghĩa tự động (Vietnamese and English-Vietnamese Textual Entailment): Tự động xác định quan hệ ngữ nghĩa (đồng thuận, mâu thuẫn hoặc không liên quan) giữa hai câu tiếng Việt hoặc song ngữ Anh - Việt.

6.      Chú thích ảnh tự động (Image captioning): Tự động sinh chú thích cho các ảnh đầu vào.

7.      Nhận dạng tiếng nói (Automatic Speech Recognition – ASR): nhận dạng tiếng nói tiếng Việt trong hội thoại.

8.      Tổng hợp tiếng nói (Text To Speech - TTS): tổng hợp tiếng nói tiếng Việt.

9.      Xác minh người nói (Vietnamese Speaker Verification): Xác nhận nhằm định danh người nói.

Thông tin chi tiết, vui lòng tham khảo: TẠI ĐÂY

Đầu mối liên hệ: Vui lòng liên hệ thông qua đơn vị tổ chức là Câu lạc bộ VLSP, chi hội của Hội Tin học Việt Nam, đại diện là TS Nguyễn Thị Minh Huyền, Chủ tịch câu lạc bộ. Địa chỉ email: huyenntm@hus.edu.vn.

Xin trân trọng cảm ơn Quý công ty!

 

Tin mới
Thiết kế & tài trợ bởi VNPT