Lễ trao giấy chứng nhận Hội viên mới
Hôm nay, ngày 14/7, VINASA tổ chức Lễ trao Giấy chứng nhận cho các Hội viên mới. Để đảm bảo phòng chống dịch Covid-19, buổi Lễ được tổ chức trực tuyến, với sự tham gia của Đại diện từ 16 Công ty Hội viên mới.  
Về phía VINASA, có sự tham dự của Chủ tịch Nguyễn Văn Khoa cùng các Lãnh đạo của Hiệp hội. Chủ tịch VINASA chia sẻ sự vui mừng khi được chào đón các Hội viên mới, đồng thời thể hiện quyết tâm sẽ cùng các doanh nghiệp Hội viên hợp lực góp phần đẩy mạnh sự phát triển ngành, tiên phong trong tiến trình Chuyển đổi số Quốc gia.
Đại diện 16 Hội viên mới cũng chia sẻ vinh dự khi trở thành một thành viên của VINASA, đồng thời cam kết thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của Hiệp hội, tích cực tham gia các hoạt động và sẵn sàng trao đổi, hợp tác giữa các doanh nghiệp với nhau.
 

HIỆP HỘI PHẦN MỀM VÀ DỊCH VỤ CNTT VIỆT NAM

Tin mới
Thiết kế & tài trợ bởi VNPT