Chúc mừng Công ty TNHH Int’l ZYYX trở thành Hội viên VINASA

Tên công ty: Công ty TNHH Int’l ZYYX

English name: ZYYX Int’l Vietnam Co., Ltd

Ngày thành lập: 06/11/2019

Giám đốc: Ông Watanabe Hiroshi

Số nhân viên: 50

Thị trường: Nhật Bản

Website: https://www.zyyx.jp/

Email: info.vietnam@zyyx.jp

Tel: 0961 498 059

Địa chỉ: Toà nhà số 72 Vương Thừa Vũ, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội

Lĩnh vực chính: Sản xuất phần mềm

BAN HỘI VIÊN

Tin mới
Thiết kế & tài trợ bởi VNPT