Chúc mừng Công ty Cổ phần Giải pháp Phần mềm GREX trở thành Hội viên VINASA

Tên công ty: Công ty Cổ phần Giải pháp Phần mềm GREX

English name:  GREX Solutions software Joint Stock Company

Ngày thành lập: 01/07/2020

Giám đốc: Ông Lục Phước Tuấn

Số nhân viên: 10

Thị trường: Nhật Bản

Markets: Malaysia

Website: www.grex-solutions.com

Tel: 0899 850 006

Địa chỉ: 287/62/12 Âu Dương Lân, Phường 02, Quận 08, TP. HCM

Lĩnh vực chính: Sản xuất phần mềm

BAN HỘI VIÊN

Tin mới
Thiết kế & tài trợ bởi VNPT