Hội nghị phát triển nguồn nhân lực phục vụ Chuyển đổi số
Hội nghị Phát triển nguồn nhân lực phục vụ chuyển đổi số (Reimagining Talent Development for Digital Transformation) sẽ thảo luận các chính sách hỗ trợ, bức tranh tổng thể nhân lực CNTT Việt Nam, đưa ra những giải pháp, chương trình, phương pháp đào tạo và quy hoạch nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ cho chuyển đổi số.

Báo cáo của TopDev cho biết:

  • Năm 2021, Việt Nam thiếu 20.000 nhân lực CNTT, chỉ đáp ứng được 430.000 trên nhu cầu thực tế là 450.000 vị trí.
  • Năm 2022, theo dự đoán, Việt Nam sẽ thiếu 150.000 nhân lực IT, khi nhu cầu tăng lên 530.000 người.
  • Giai đoạn 2022-2025,theo dự đoán, Việt Nam sẽ thiếu 150.000 - 190.000 lập trình viên/kỹ sư phần mềm.

Hội nghị Phát triển nguồn nhân lực phục vụ chuyển đổi số (Reimagining Talent Development for Digital Transformation) sẽ thảo luận các chính sách hỗ trợ, bức tranh tổng thể nhân lực CNTT Việt Nam, đưa ra những giải pháp, chương trình, phương pháp đào tạo và quy hoạch nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ cho chuyển đổi số.

Thời gian: 29/11/2022 

Địa điểm: InterContinental Hanoi Westlake, số 05, Từ Hoa, Tây Hồ, Hà Nội 

Thông tin chi tiết tại: https://by.com.vn/MeZAt 

Đăng ký tham dự (miễn phí) tại: https://forms.gle/43Tpi5dhgbnXknTL6 

Liên hệ: Ms. Thùy Linh, số điện thoại: 038 760 2060, email: linhntt@vinasa.org.vn

Tin mới
Thiết kế & tài trợ bởi VNPT