Giải thưởng Thành phố Thông minh Việt Nam 2022
 Nhằm đồng hành cùng Chính phủ và các tỉnh, thành phố, doanh nghiệp công nghệ trong cả nước xây dựng thành phố thông minh, góp phần thúc đẩy nhanh việc xây dựng, phát triển đô thị thông minh bền vững tại Việt Nam và tiến trình chuyển đổi số quốc gia, VINASA khởi xướng và tổ chức Giải thưởng Thành phố thông minh Việt Nam.

Chương trình được tổ chức thường niên lần đầu năm 2020 nhằm tôn vinh, khích lệ, động viên các tỉnh, thành phố, các khu bất động sản, bất động sản công nghiệp, các doanh nghiệp công nghệ với những giải pháp giúp các thành phố, đô thị trở nên thông minh hơn, mang lại tiện ích cho người dân.

Giải thưởng xét trao cho 04 nhóm đối tượng:

  • Nhóm 1: Các thành phố, đô thị thông minh;
  •  Nhóm 2: Các dự án bất động sản thông minh hoặc Dự án bất động sản thông minh;
  •  Nhóm 3: Các bất động sản hoặc dự án bất động sản công nghiệp thông minh;
  •  Nhóm 4: Các giải pháp công nghệ số cho thành phố thông minh

Thông tin chi tiết xem tại https://smartcitiesvietnam.com/
Đăng ký tại https://dangky.smartcitiesvietnam.com/ trước 23/09
Thông tin liên hệ:
Ms. Tuyết | 0948117588 | tuyetlta@vinasa.org.vn

HIỆP HỘI PHẦN MỀM VÀ DỊCH VỤ CNTT VIỆT NAM

Tin mới
Thiết kế & tài trợ bởi VNPT