Báo cáo tổng quan ngành CNTT và giới thiệu TOP 10 Doanh nghiệp CNTT Việt Nam 2020
Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam (VINASA) xin gửi tới Quý Độc giả Ấn phẩm “TOP 10 Doanh nghiệp CNTT Việt Nam 2020”. 

Ấn phẩm cung cấp thông tin về:

- Tổng quan ngành CNTT Việt Nam: Việt Nam sẵn sàng cho dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu
- Giới thiệu Top 10 các Doanh nghiệp CNTT Việt Nam 2020 trong 15 lĩnh vực
Quý Độc giả vui lòng download ấn phẩm theo link: http://top10ict.com/download-an-pham/

HIỆP HỘI PHẦN MỀM VÀ DỊCH VỤ CNTT VIỆT NAM

Tin mới
Thiết kế & tài trợ bởi VNPT