5 câu hỏi và 3 thông điệp của Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho VINASA trong nhiệm kỳ V (2021 – 2025)

5 câu hỏi:

Cuộc CMCN lần thứ tư là cuộc cách mạng về ai dám đi đầu. Vậy, VINASA và cộng đồng doanh nghiệp của mình có đi đầu thế giới trong cuộc CMCN 4.0 này không?

 

Trong lịch sử phát triển của nhân loại thì đây là lần đầu tiên người sử dụng công nghệ lại góp phần chính trong phát triển công nghệ. Vậy, VINASA và cộng đồng doanh nghiệp của mình có đặt mục tiêu biến Việt Nam thành quốc gia thông minh nhất thế giới không?

 

Đại hội XIII của Đảng khơi dậy khát vọng Việt Nam hùng cường thịnh vượng, đặt ra mục tiêu trở thành nước phát triển có thu nhập cao sau 25 năm nữa, chỉ ra con đường đi đến đích là bằng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo (ĐMST), bằng công nghệ số và CĐS. Vậy VINASA và cộng đồng doanh nghiệp của mình có nhận lấy trách nhiệm tiên phong trong sứ mệnh vĩ đại này không?

 

Thủ tướng Chính phủ sẽ ban hành Chiến lược phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam. Vậy, VINASA sẽ làm gì để chuyển các doanh nghiệp gia công phần mềm trở thành doanh nghiệp làm sản phẩm, giải bài toán Việt Nam và giúp Việt Nam phát triển?

 

CĐS là cuộc cách mạng toàn dân và toàn diện làm thay đổi sâu sắc cách thức vận hành của chính phủ, doanh nghiệp và người dân theo hướng chất lượng và hiệu quả hơn. Vậy các doanh nghiệp của VINASA sẽ làm gì để trở thành động lực, thành hạt nhân của quá trình chuyển đổi này?

 

3 thông điệp:

Một giấc mơ quốc gia vĩ đại sẽ làm nên các doanh nghiệp vĩ đại. VINASA và các doanh nghiệp phần mềm, dịch vụ CNTT cần có một giấc mơ lớn hơn, một khát vọng lớn hơn, và đó sẽ là lý do tồn tại, phát triển cho chúng ta trong chặng đường phía trước.

 

Các doanh nghiệp của VINASA muốn tiếp tục phát triển thì tinh thần phụng sự tổ quốc phải được đưa vào văn hoá của mình, trở thành triết lý phát triển của mình. Phụng sự tổ quốc mình và sau nữa là phụng sự nhân loại.

 

Việt Nam chúng ta phải đi đầu trong cuộc cách mạng này để thay đổi thứ hạng, để trở thành nước phát triển. Mà đầu tiên đi đầu phải là các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực CNTT, các doanh nghiệp phần mềm và dịch vụ CNTT của VINASA. Đi đầu không chỉ trong việc phát triển công nghệ, ứng dụng công nghệ, mà còn là đi đầu trong quản trị một doanh nghiệp kiểu mới, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo.

 

Lời chúc mừng và Cam kết ủng hộ:

Tôi xin chúc Hiệp hội phần mềm và dịch vụ CNTT VINASA khởi đầu một chặng đường mới sau 20 năm, nhưng hãy giữ lấy triết lý ban đầu của những người sinh ra nó, đó là khát vọng tiên phong trong sự nghiệp hưng thịnh quốc gia bằng công nghệ số, nhưng cũng nhận lấy những sứ mệnh mới để góp phần đưa Việt Nam thành quốc gia phát triển có thu nhập cao vào năm 2045 khi nước Việt Nam mới tròn 100 tuổi. Trong chặng đường ấy, VINASA luôn có Bộ TTTT bên cạnh, vừa là người dẫn dắt, tạo ra không gian mới, môi trường mới để phát triển, tạo điều kiện cho phát triển, là chỗ dựa và là người đồng hành tin cậy.

 

Toàn văn bài phát biểu của Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng mời xem tại: http://www.vinasa.org.vn/vinasa/4/3076/4211/14122/Tin-VINASA/Toan-van-phat-bieu-cua-Bo-truong-Nguyen-Manh-Hung-tai-Dai-hoi-lan-5-cua-VINASA.aspx

 

 

Tin mới
Thiết kế & tài trợ bởi VNPT