[VINASA] Tin tuyển dụng năm 2021
Theo kế hoạch phát triển năm 2021, VINASA có nhu cầu tuyển dụng nhân sự cao cấp cho 06  vị trí quan trọng bao gồm: 

1. Phó Giám đốc Ban Chương trình và Sự kiện: 01 nhân sự

 2. Trưởng đại diện, Văn phòng tp. Hồ Chí Minh: 01 nhân sự

3. Quản lý truyền thông (Media Manager): 01 nhân sự
 
4. Quản lý chương trình hỗ trợ Startup:  01 nhân sự
 
5. Điều phối viên chương trình và sự kiện (Event management): 05 nhân sự
 
6. Thư ký Ban Lãnh đạo (Sercretary): 01 nhân sự
 
Thông tin về yêu cầu và mô tả công việc vui lòng xem TẠI ĐÂY
 
♦️ Hạn nộp hồ sơ: 20/2/2021
 
♦️ Hình thức nộp hồ sơ:  Vui lòng nộp hồ sơ trực tuyến tại: https://forms.gle/H1d3kvNNRoKLfyjU8
(Do dịch COVID19, VINASA không nhận hồ sơ trực tiếp)
 
Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ : 
 
Ms. Trương Thu Hằng, E. hangtt@vinasa.org.vn, M. 0966 42 9968. T. 02435772336-8

HIỆP HỘI PHẦN MỀM VÀ DỊCH VỤ CNTT VIỆT NAM

Tin mới
Thiết kế & tài trợ bởi VNPT