Tái cấu trúc và Chuyển đổi số Doanh nghiệp ITO
Các doanh nghiệp IT Outsourcing (ITO) thường trải qua những giai đoạn buộc phải CHUYỂN MÌNH để phát triển. Một thống kê của Ấn Độ cho thấy: các doanh nghiệp ITO thường gặp nhiều khủng hoảng và dễ bị tổn thương khi quy mô ở mức 100 – 500 nhân sự, đòi hỏi sự vận động – tái cấu trúc mạnh mẽ. 

Đối với các doanh nghiệp ITO Việt Nam:

  • Các giai đoạn phát triển như thế nào?
  • Khi nào cần thay đổi – tái cấu trúc?
  • Kiến trúc doanh nghiệp điển hình ra sao?
  • Tái cấu trúc: Quy trình, Phân quyền, ủy quyền, quản trị cụ thể là gì?
  • Chuyển đổi số thế nào, đóng vai trò gì?
  • Động lực cho sự phát triển nhanh chóng vượt qua giai đoạn dễ tổn thương ra sao?
  • Câu chuyện cụ thể từ những doanh nghiệp lớn: TMA, Rikkeisoft

Những câu chuyện này sẽ được chia sẻ chi tiết, cụ thể trong chương trình Giao lưu Hội viên VINASA với chủ đề: "Tái cấu trúc và câu chuyện chuyển đổi số trong doanh nghiệp ITO"

được dẫn dắt bởi 03 diễn giả:

  • Ông Lâm Quang Nam, Uỷ viên BCH VINASA, Chủ tịch Công ty SSG
  •  Ông Trần Phúc Hồng, Phó Tổng Giám đốc TMA Solutions
  •  Ông Hà Huy Luân, Phó Tổng Giám đốc RikkeiSoft

Hình thức: Online, 15h00, ngày 22/9/2021

Chi tiết: https://www.fb.com/events/3037408596480205

Đăng ký: https://forms.gle/CVZvf87FaAi5LATNA

Miễn phí: Hội viên VINASA

HIỆP HỘI PHẦN MỀM VÀ DỊCH VỤ CNTT VIỆT NAM

Tin mới
Thiết kế & tài trợ bởi VNPT