Chúc mừng Công ty TNHH Paraline Vietnam trở thành Hội viên VINASA

Tên Đơn vị: Công ty TNHH Paraline Vietnam

English name: Paraline Vietnam Co.,Ltd

Ngày thành lập: 24/04/2015

Giám đốc: Ông Nguyễn Văn Quang

Website: http://paraline.com.vn

Số nhân viên: 25

Tel: 024 3 8 580 447

Địa chỉ: P.801 Tòa nhà HH2 Bắc Hà, Tố Hữu, Thanh Xuân, Hà Nội

Loại hình kinh doanh: Dịch vụ offshore, phát triển phần mềm, triển khai hệ thốngIT, Network cho doanh nghiệp, xí nghiệp.

Tin mới